Vị Trí Cần Tuyển

Vị Trí Cần Tuyển

Vị trí Nơi làm việc Ngày hết hạn nộp hồ sơ
TUYỂN PHỤ BẾP Nha Trang 10/06/2017
TUYỂN THU NGÂN, PHỤC VỤ Nha Trang 10/04/2017
Nhân Viên Phục Vụ Món Nha Trang 10/05/2014 (Đã hết hạn)
Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nha Trang 05/04/2014 (Đã hết hạn)

Tin tức