Bản Đồ Đường Đi

Nhà Hàng Sông Thơ nằm ở địa chỉ 99 Hương Lộ Ngọc Hiệp.
Quý khách có thể tham khảo bản đồ bên dưới. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Nhà hàng Sông Thơ
99 Hương Lộ Ngọc Hiệp
Nha Trang - Khánh Hòa

SĐT: 058 381 7939 Mobile: 0914 128 712

FaceBook: https://www.facebook.com/QuanSongTho
Google+ : https://www.google.com/+Nhahangsongtho-nt 
Cảm ơn Quý Khách!

Xem Nhà Hàng Sông Thơ ở bản đồ lớn hơn

Tin tức