Liên hệ


Vui lòng liên hệ tại địa chỉ:

Nhà hàng Sông Thơ
99 Hương Lộ Ngọc Hiệp
Nha Trang - Khánh Hòa

SĐT: 0258 381 7929
SĐT (văn phòng): 0258 381 7939
Mobile: 0906 529 833
Facebook: https://www.facebook.com/QuanSongTho
Google+ : https://www.google.com/+Nhahangsongtho-nt 

Hoặc
Điền Form Liên Hệ dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi nhận được

Liên Hệ

Tên
Email hoặc Số điện thoại *
Nội dung *

Tin tức