Cơm cuộn

Món cơm cuộn thường thấy được đầu bếp Sông Thơ chăm chút tỷ mỉ như lòng mến khách của nhân viên Nhà Hàng.
=====================================================
Nhà Hàng Sông Thơ

Tin tức