Đậu Hủ Chiên Giòn

Đậu hủ chiên giòn là món thường gọi nhất ở tất cả các Nhà Hàng Việt. Tuy nhiên, ở Sông Thơ, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt với món ăn tưởng chừng đơn giản này!

Tin tức